Avlastning vid funktionsnedsättning

Att ha en personlig assistent vid sin sida kan kännas tryggt om man har en funktionsnedsättning. Då är det också viktigt att man trivs med personen ifråga. Det är också skönt för den närstående att få avlastning några timmar. Är det ett litet barn som har ett funktionshinder är det ännu viktigare att barnet känner tillit till den assistent den har, eftersom ett litet barn oftast inte kan göra sig hörd på samma sätt som en vuxen.

En person med nedsatt funktion kan till exempel behöva hjälp med att äta, sin personliga hygien, vid toalettbesök och att klä på och av sig. Därutöver behöver assistenten även lära han eller hon att kommunicera i tal eller skrift. Man har också möjlighet att delta i någon fritidsverksamhet med assistentens hjälp.

Om man har funktionshinder som är omfattande och varaktiga har man rätt att få hjälp i det vardagliga livet ett antal timmar per vecka, enligt LSS-lagen. Man kan ansöka om att få en personlig assistent om man till exempel har en utvecklingsstörning, ett funktionshinder, autism eller autismliknande tillstånd. Har man en bekant som man önskar ha som personlig assistent och den vill arbeta som det, kan hon eller han söka en tjänst hos ett assistansbolag som man tycker verkar bra. Annars kan man vända sig direkt till  assistansbolaget, för där har de personliga assistenter som är duktiga.

Behöver man assistans mer än 20 timmar i veckan, är det Försäkringskassan som beslutar om det. Är behovet mindre än 20 timmar i veckan, kan man få assistans av kommunen där man bor. Adena Personlig Assistans är ett assistansbolag som står för livskvalitet och trygghet. De kan förutom personlig assistans även ge råd, stöd och hjälp vid handläggningen av ansökan. De har många medarbetare och obligatoriska utbildningar inom HLR och brandkunskap som de måste genomföra innan de börjar arbeta. Deras policy är att de vill erbjuda en säker omsorg.

Kategorier