Bouppteckning i Sölvesborg kan hjälpa till

När någon gått bort blir där alltid ett stort tomrum. Man saknar den som inte längre finns där och det kommer upp en massa frågor. Det är rätt vanligt att man inte vill tänka på alla de praktiska detaljerna den första tiden men så småningom vill och måste man ta tag i det också.

Kanske finns där ett testamente och då ser man genast vilka som berörs mest av det som ska ordnas. De som finns i testamentet blir oftast de som senare ska finnas med i det som kallas bouppteckningen. Det är nu man har stor nytta av att anlita någon som kan göra en bouppteckning i sölvesborg. Bouppteckningen är sedan det som blir en slags legitimation för den som ska göra saker i  dödsboets namn.

En bouppteckning innebär att man sammanställer alla skulder och tillgångar som den avlidne lämnat efter sig. Det kan vara pengar men också alla saker, en bostadsrätt eller bil. Kanske det finns nedskrivet i ett testamente vem som ska ha vad. Man måste ändå sammanställa allt och anmäla vilka personer som berörs.

Den som är van vid att göra bouppteckning vet vilka papper som ska fyllas i

Man får inte göra en bouppteckning själv utan det måste vara två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar som gör den. Det är dessutom skönt att få hjälp för det är många dokument som ska fyllas i och skickas in. Sammanställningen ska göras inom tre månader efter att någon gått bort. Efter ytterligare en månad ska den skickas in till Skatteverket för att registreras. 

Skulle det inte finnas några egentliga tillgångar så behöver det bara göras en dödsboanmälan. Det är socialkontoret i den avlidnes hemkommun som tar hand om och bestämmer om det går att göra en dödsboanmälan. Det blir då de som ansvarar för att anmälan blir gjord.