Categories » konferens

En lyckad konferens

Konferenser är ett underskattat sätt att få saker gjorda. En konferens är ett tillfälle att jobba utan störningar, och förläggs därför bäst en bit från den vanliga arbetsplatsen. För att kunna arbeta effektivt behöver alla deltagare förflytta sig geografiskt, en liten bit eller en lång bit. Om deltagare ständigt blir störda av de delar av arbetet som rör vardagen blir det omöjligt att fokusera på konferensens innehåll. En välkomnande och avkopplande omgivning krävs för att få möjlighet att faktiskt samtala, planera och arbeta. Detta kan du göra möjligt genom att boka ert eget utrymme i trevliga lokaler.

 

Vad krävs för en lyckad konferens?

Människor är olika, arbetsplatser likaså. Utmaningen kan ligga i att genomföra en konferens som passar de flesta i utformning, inte lämnar någon besviken eller med en känsla av utanförskap. Vissa konferensanläggningar har speciella inriktningar, som kultur, natur eller aktiviteter, medan andra är mer allmänna i sin framtoning. Det är ditt val! Placering är också viktigt. Ni bör vara en bit bort från de mest akuta vardagsbekymren samtidigt som det inte bör vara alltför svårt att ta sig till den plats ni valt! Lokalerna ska vara ändamålsenliga och deltagarnas logi erbjuda skön vila och komfort. Det är även viktigt med tillräckligt med mat och att den är vällagad.

Att hitta rätt på Värmdö

För dig som vill anordna en konferens i Värmdö finns några bra alternativ. Värmdö är nämligen en plats med vacker natur, med havet intill och träden ständigt närvarande. Där aktiviteter kan varvas med lärande och diskussioner. Där kvällen fylls med prat och skratt när ni serveras god mat vid rätt tidpunkt. Välj därför en konferenslokal med anor ända från 1930-talet. Där tradition och erfarenhet är inbyggt i väggarna. Där historia blandas med färskaste nutid och alla kan bidra med något nytt. Där linjer tas fram och beslut fattas samtidigt som ni bygger på grupptillhörigheten.