Categories » Rostskydd emballage

Emballera smart och rostskyddat

Rostangrepp är inte roligt. Det är samtidigt en verklighet att järn rostar, eller korroderar, då det kommer i kontakt med syre och fukt. Det är en frätande process. Det vi ser som rost är egentligen en restprodukt av en kemisk reaktion. Den ytliga rosten, röd rost, är relativt enkel att avlägsna genom exempelvis slipning. Då är det värre med gravrosten som är mörkare i färgen och bildar djupa håligheter. Om man inte rostskyddsbehandlar järnföremål och samtidigt förvarar dem i en miljö som är ogynnsam så kommer det att bildas rost. Man kan därför skapa en miljö som förhindrar korrosion. Att använda särskilt emballage för rostskydd är ett sätt att skapa sådan miljö.

 

Papper som anpassas efter kundens behov

Med rostskyddande emballage kan verktyg, kedjor och andra järnföremål förvaras och transporteras utan att det rostar. Emballaget är gjort av papp och är enkelt att använda. Företaget Novacore AB i Gamleby, http://novacore.se/en/home/, tillverkar rostskyddspapper i olika format. Pappret, som är impregnerat med kemiska ämnen, skyddar produkterna tillfälligt genom att ämnet frigörs från pappersytan och omsluter det som skall skyddas. Några standardiserade format finns inte utan varje kunds behov styr. Att tänka rostskydd i emballage säkerställer att rostkänsliga produkter levereras utan angrepp.

 

 

Rent och miljövänligt

Ett annat sätt att skydda produkter av järn är att applicera fett eller olja. Med rostskydd i emballage slipper man såväl inoljning – vilket kan vara tidsödande och medföra obehaglig lukt – som att kunden inte behöver avlägsna oljan från produkterna. Med rostskyddsemballage förblir produkterna rena och hanteringen blir mer effektiv. Emballaget är miljövänligt och kan utgöras av exempelvis wellpapp. Medlet som pappret impregneras med kallas VCI, Volatile Corrosion Inhibitor, vilket finns i olika varianter med olika egenskaper. Att förpacka produkter med rostskyddande emballage är ett smart sätt att visa att man som leverantör månar om sina produkter som kunder.