Categories » stipendium

Stipendium för livet

Drömmer du om att studera eller studera vidare? Känner du dig även ytterst begränsad då du inte ser hur du ska kunna ha råd att leva under dina studier. Känner du så bör du ta en djupdykning ner i världen av stipendium. Visste du till exempel att i Sverige finns det mer än 10 000 olika fonder och stiftelser med en sammanlagd förmögenhet på mer än 250 miljarder kronor. Detta är pengar som är avsedda för att användas när staten eller kommunerna inte anser sig kunna bistå. Många av dessa är tillgängliga för dig att söka – oavsett vilka dina förutsättningar är.  Sökbara stipendium finns bland annat hos Global Grant.

 

Även lättare funktionshinder kan ge rätt till stipendium

Har du drabbats av sjukdom? Om du söker stipendium kan du få stöd till vård, alternativ vård, rehabilitering, rekreation och vårdresor. Stöd kan också ges till  handikappades utbildning. Du kanske behöver hjälp med ett särskilt hjälpmedel eller ombyggnation i hemmet? Tänk på att den som har rätt till ett stipendium måste inte vara svårt sjuk. Även ett lättare funktionshinder eller en allergi kan vara anledning nog att få tillgång till dessas medel. Om du skulle få ett stipendium är utdelningen skattefri och behöver inte betalas tillbaka. Ett stipendium ska inte tas upp i deklarationen eller som inkomst.

Vem som helst kan söka

Tänk till, hur ser livssituationen ut idag? Finns det någonting som skulle underlätta din vardag?

Kanske har du en skada som gjort att du inte längre kan arbeta. Du kanske behöver åka på rehabilitering men ingen kan hjälpa dig att betala den.

Är du ensamstående? Har du barn?  Finns det något som ditt barn behöver till sin personliga utveckling. Det går att ansöka om stipendium för kläder, hyra och mat.

Du kanske känner någon annan som skulle behöva lite hjälp. Du har ingenting att förlora på att ansöka. Det kan hjälpa dig till ett bättre liv.