Categories » Tandläkare

Så kan dina besök hos tandläkare bli mindre ångestladdade

Det är extremt viktigt att besöka en tandläkare eller tandhygienist med jämna mellanrum om man vill att tänderna och tandköttet ska hålla sig i gott skick. För vissa kan det dock innebära otroligt mycket ångest inför och under ett tandläkarbesök, något som kan göra att man inte går till tandläkaren så ofta som man borde. Genom att hitta en tandläkare med förståelse som kan anpassa behandlingarna och göra de så behagliga som möjligt kan det bli lite lättare att ta sig iväg till en klinik. 

Med innovativ teknik kan behandlingen kännas bättre 

Smärta och de olika ljuden på en tandläkarmottagning kan vara något som framkallar ångesten man upplever. Idag har allt fler kliniker börjat använda sig av laser inom tandvården, något som verkligen gynnar patienten. Med laser får man en tystare och vibrationsfri, samt ofta även smärtfri, behandling jämfört med om en traditionell borr används. 

Det kan därför vara värt att prova lasertandvård för att se om det är något som kan underlätta vid tandläkarbesök. Ännu är det inte någon självklarhet att en klinik erbjuder lasertandvård, men en klinik i Järfälla som gör det är Glorident. Gå in på tandläkarejärfälla.com och läs mer om vad Glorident har att erbjuda.

Det är viktigt med en förstående tandläkare 

Något annat som kan göra ett tandläkarbesök lättare är tandläkaren i sig. Det är viktigt att besöka en tandläkare som har förståelse för hur jobbigt det är att vara en patient med tandvårdsrädsla. Många gånger kan det lätta på ångesten om man bara får förklara hur det känns. Det kan också hjälpa om tandläkaren genom hela behandlingen förklarar vad som ska göras härnäst.

Tandvårdsrädsla är ett utbrett problem, ungefär varannan vuxen känner ångest inför sitt besök och cirka fem procent av svenskarna lider av tandvårdsfobi. Därmed finns det också många tandläkare som har erfarenhet av problemet och vet hur de ska hjälpa på bästa sätt.