Categories » trädbeskärning Skåne

Professionell trädbesiktning i Skåne

De flesta träd mår bra av att beskäras och för vissa träd är det nästintill nödvändigt. Först och främst brukar man beskära träd för att att de ska må bra och inte bli sjuka, men också för att de ska bli starka och få kraft. Men det är också vanligt att man beskär träd för att ändra dess form och påverka dess storlek. Detta är särskilt viktigt om trädet står nära ett hus eller annan bebyggelse. Trädbeskärning är också viktigt för fruktträd och för att träden ska få mycket frukt. 

Tidpunkten för beskärning av träd kan variera och beror på syftet med beskärningen och vad för slags träd det är. Vissa träd och buskar mår bästa av att beskäras under månaderna juli, augusti och september, medan träd som bär stenfrukt helst ska beskäras senare på hösten. Det är viktigt att trädbeskärningen går till på rätt sätt genom att grenarna kapas på bästa ställe och att man inte beskär för mycket. Annars kan trädbeskärningen ställa till mer skada än nytta och i värsta fall leda till röta eller att trädet dör.

Jämför priser mellan olika arborister

Det finns flera arborister som erbjuder hjälp med trädbesiktning i Skåne men då priserna kan variera en del kan det vara bra att ta in offerter från några olika innan man bestämmer sig. Ibland kan det också löna sig att gå ihop med grannen och tillsammans beställa trädbesiktning. Som privatperson ha man även möjlighet att använda sig av rutavdraget, vilket kan få ner priset en hel del.

Olika tilläggstjänster

Förutom trädbeskärning erbjuder många arborister även trädbesiktning och trädfällning. Trädfällning kan utföras antingen genom sektionsfällning eller vanlig markfällning där trädet fälls i ett enda stycke. Man brukar även kunna få hjälp med bortforsling av fällda träd och återställning av marken där trädet stått genom stubbfräsning eller återplantering.