Det är dags att fixa träden!

31 maj 2019 jonas olsson
Det är dags att fixa träden!

Vad är en arborist? Ordet kommer från latinets arbor, som betyder träd, och en arborist är en person som arbetar med trädvård. Det innebär då självklart att en arborist kan ha och utföra väldigt många olika uppgifter.

En arborist hjälper dig med att fälla träd och vårda träd. Bland annat genom att rensa, tunna ut, stabilisera och riskbedöma dina träd. Vill du ha hjälp med nyplantering kan arboristen ge råd och även praktisk hjälp. Har du större träd som behöver åtgärdas på olika sätt är det troligen omöjligt för dig att själv utföra arbetet på ett säkert, korrekt och bra sätt.

 

Vad kan ett arboristföretag hjälpa just dig med?

Den vanligaste tjänsten då man söker efter en arborist är trädfällning, eller råd om träd man har anledning att tro kan växa på ett farligt sätt. Trädet kan vara gammalt, skadat, eller bådadera. Antingen kan träd fällas normalt, eller sektionsfällas. Vid det senare alternativet kan man antingen använda en skylift eller så kan arboristen klättra upp i trädet och fälla det i sektioner.

Det finns ett antal tillfällen då andra åtgärder utförs. Träd kan exempelvis behöva tunnas ut, säkerhetsbedömas eller stabiliseras. Stubbar som blivit kvar efter redan fällda träd kan behöva tas bort helt och hållet. Material som blivit kvar behöver forslas bort. Sedan 2016 har du möjlighet till RUT-avdrag för flera av dessa åtgärder.

Ett ansvarstagande och miljömedvetet företag

Självklart vill du att den arborist du anlitar inte bara är seriös och kunnig, utan även har kunskap och medvetenhet om hur man kan utföra uppgifterna med minsta möjliga miljöpåverkan. Vilket bränsle används i redskapen, och med vad smörjer man? Kan avfallet efter åtgärderna tas tillvara? Ett företag som alltid arbetar med miljön i tanken och dessutom ser det som en viktig del av arbetet att donera träd till globala projekt är ett självklart val.