Bergsprängning sker med försiktighet och kunskap

20 maj 2019 jonas olsson
Bergsprängning sker med försiktighet och kunskap

Ska man bygga ett hus i en miljö där det finns mycket sten eller berg, kan man behöva spränga på tomten. Bergsprängning måste utföras professionellt, så att det sker på ett säkert sätt. Man måste ta hänsyn till grannar och omgivning genom att hålla nere ljudnivån och minimera vibrationer. Sprängningen får inte heller orsaka skador på närliggande vägar eller byggnader. I känsliga miljöer, med tunnlar och schakt i närheten, måste man vara extra försiktig.

 

Olika metoder för att spränga och spräcka

Man kan använda t.ex. lågbrisant sprängämne eller en låg samverkande mängd dynamit. Vill man ha extra styrning på sprängsalvan använder man sig av elektroniska sprängkapslar. Men ibland är det olämpligt att spränga, och då kan man t.ex. använda snigeldynamit. Det är samma sak som expansivcement. Den vidgas och spräcker berg på ett tyst och enkelt sätt, utan gasutveckling eller splitter och utan vibrationer och åverkan. Den fungerar bara om det är plusgrader ute.

Man kan också borra många hål tätt i berget och sedan utvidga dem med ett hydrauliskt verktyg, en s.k. superwedge, som hänger ut från en grävmaskin. På samma sätt verkar en darda, som är handhållen och används när det inte finns utrymme för en maskin. Med s.k. wiresågning gör man en luftspalt som avleder vibrationer när man behöver göra en försiktig sprängning.

Bergförstärkning när man har sprängt färdigt

Man måste ibland säkra berget på olika sätt, så att det inte tappar sten. Så kallad nätning, med metallnät och vajer, hindrar att stenar ramlar ner på t.ex. en väg. Med skrotning plockar man bort lösa bergdelar. Större block som inte kan tas bort får bultas fast. En annan variant är att spruta betong över ett berg för att få en slät yta. Hur man än vill ha det ska man anlita proffs, som har rätt utrustning, utbildning och resurser att lösa uppgiften.