Körplåten gör vägen framkomlig

20 maj 2019 jonas olsson
Körplåten gör vägen framkomlig

En körplåt används när man vill ta sig över på ställen som annars skulle vara omöjliga att köra på. Det kan röra sig om olika typer av galler i marken eller ett mycket ojämnt underlag. Att använda körplåt är alltså en praktisk, tillfällig lösning på ett framkomlighetsproblem. Körplåten har vanligtvis en bredd på två meter. Behöver man en bredare körväg eller ska täcka en större yta är det bara att lägga flera plåtar bredvid varandra. Särskilt för de företag som gör arbeten på andras mark är detta ett sätt att utföra uppdraget effektivt och minska skaderisk på underlaget.

 

Den breda vägen för tunga maskiner

Ibland behöver man köra över en tomt eller annan känslig markyta med tunga fordon eller entreprenadmaskiner. Man kan inte helt undvika att det blir märken efter sådana kolosser, men tyngden kommer att fördelas på en större yta, och därför skyddar körplåtarna marken eller gräsmattan mot skador. När man tillfälligt ska ställa ut en lift på ett ställe för att göra ett jobb, löser man även här uppgiften praktiskt med en körplåt. Dels gör den underlaget platt, så att liften står stadigt, och dels skyddar den marken genom att den större ytan utjämnar trycket. Vanliga körplåtar brukar vara 4 – 6 meter långa och ha en tjocklek på ca tre centimeter. Också med tanke på arbetarskydd och olycksrisker är det ofta en bra förebyggande åtgärd att lägga ut körplåt. Det ger en säkrare och tryggare arbetsplats för den som ska utföra ett jobb.

Valet att köpa eller hyra

Gör man många jobb där körplåt behövs kan det vara en vettig investering. Men det går också att hyra sina plåtar, om det bara gäller några enstaka uppdrag. Det finns många företag som både säljer och hyr ut körplåt, t.ex. Steelpro Sweden AB i Västerås, så det finns alternativ som kan passa för de flesta behov.