Luftvärmepumpens fördelar

22 juni 2019 jonas olsson
Luftvärmepumpens fördelar

En luftvärmepump är en relativt liten investering som innebär stora besparingsmöjligheter. En luftvärmepump har därmed en kort återbetalningstid, vilket innebär att den har ”betalat sig själv” efter en relativt kort tid. Luftvärmepumpen har alltså besparat dig lika mycket i minskade uppvärmningskostnader för att hålla samma inomhustemperatur, som vad luftvärmepumpen kostat dig i inköp och installation, efter en relativt kort tid. Det finns olika typer av luftvärmepumpar, vilka har sina olika funktioner, installationstekniker samt för- och nackdelar i bruk.

 

Olika luftvärmepumpar

En luft-/luftvärmepump är ett bra komplement till andra värmekällor. Den klarar i många fall av att hålla underhållsvärme vintertid i till exempel en sommarstuga eller vid vedeldning när husfolket är borta. En luft-/luftvärmepump går även att använda till luftkonditionering under varma sommardagar.

Luft-/vattenvärmepumpen installeras mot ett vattenburet värmesystem. Det vattenburna värmesystemet har en betydligt högre installationskostnad. Men om det redan är installerat så är installationen av luft-/vattenvärmepumpen relativt lågt. En luft-/vattenvärmepump på ett vattenburet system ger en bra värmespridning och kan anses vara ett komplett uppvärmningssystem.

Det är dock viktigt att veta att både luft-/luftvärmepumpen och luft-/vattenvärmepumpen utvinner energi ur utomhusluften. Vid för låga temperaturer klarar de inte av att utvinna energin på ett optimalt sätt. Frånluftsvärmepumpen skiljer sig mot de andra nämnda luftvärmepumparna genom att utvinna energin ur ventilationsluften som är på väg ut ur huset.

Avdrag vid installation av luftvärmepump

Vid värmepumpsinstallationer finns möjlighet att nyttja ROT-avdrag. ROT-avdraget är maximalt 30 procent av arbetskostnaden på hantverkartjänster och upp till 50 000 kronor per år och person, beroende på personens beskattningsbara inkomst för gällande inkomstår. Det är enkelt för dig att nyttja ROT-avdraget – du meddelar bara din leverantör av installationen att du vill göra det. När företaget vet att du vill nyttja ROT-avdrag så görs detta avdrag på fakturan till dig, och företaget i fråga kontaktar skatteverket för att få avdraget utbetalt av skatteverket.