Ögonlaserbehandling: En effektiv metod för synkorrigering

13 juni 2023 Maja Bergman Lindberg

Ögonlaserbehandling, även känd som refraktiv kirurgi, har blivit en populär metod för att korrigera synfel och eliminera behovet av glasögon eller kontaktlinser. Denna innovativa teknik kan förbättra synen och ge ökad livskvalitet för många människor. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur själva operationen går till och vilka saker patienter bör tänka på efteråt.

Själva operationen

Ögonlaserbehandling är en snabb och smärtfri procedur som utförs av en specialist inom ögonkirurgi. Här är en översikt över hur själva operationen går till.

1. Förberedelser

Innan ögonlaserbehandling påbörjas kommer ögonläkaren att genomföra en noggrann undersökning av patientens ögon för att bedöma om de är lämpliga för ögonlaserbehandling. Patienten kan även få instruktioner om hur man ska förbereda sig inför ingreppet, såsom att undvika användning av kontaktlinser under en viss tid innan operationen.

2. Bedövning

Innan själva operationen börjar kommer ögonläkaren att använda bedövande ögondroppar för att säkerställa att patienten inte känner någon smärta under ingreppet. I vissa fall kan även milda lugnande medel ges för att hjälpa patienten att känna sig avslappnad.

Ögonlaserbehandling

3. Korrigering av synfel

Under ögonlaserbehandlingen används en excimerlaser för att omforma hornhinnan och korrigera synfelet. Beroende på vilket synfel som ska korrigeras kan olika tekniker användas, såsom LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) eller PRK (Photorefractive Keratectomy).

  • LASIK: Vid LASIK skapas först en tunn och exakt klaff i hornhinnan med hjälp av ett mikrokeratom eller en femtosekundlaser. Därefter används excimerlasern för att avlägsna eller omforma delar av hornhinnan under klaffen. Klaffen läggs sedan tillbaka på plats och fungerar som ett naturligt skydd under läkningen.

  • PRK: Vid PRK avlägsnas det yttersta skiktet av hornhinnan, även kallat epitel, helt eller delvis. Sedan används excimerlasern för att omforma den underliggande hornhinnan. Efteråt bildas ett nytt epitel under läkningsprocessen.

Eftervård och återhämtning

Efter ögonlaserbehandlingen kan patienten uppleva en viss obehagskänsla och suddig syn under en kort period. Det är viktigt att följa ögonläkarens instruktioner för eftervård och att undvika att gnugga ögonen. Läkaren kan rekommendera användning av ögondroppar och eventuellt skyddande ögonförband under de första dagarna efter operationen. Det är också viktigt att undvika aktiviteter som kan påverka ögonen negativt, såsom att simma eller använda smink under läkningstiden.

Efterbehandling och uppföljning

Efter ögonlaserbehandlingen är det viktigt att följa upp med ögonläkaren för att säkerställa att ögonen läker som de ska. Läkaren kommer att planera uppföljande besök för att kontrollera synens utveckling och se till att patienten har återhämtat sig korrekt. Vid dessa besök kan eventuella efterjusteringar göras om det behövs.