Smarta och hållbara modulbyggen

30 juni 2022 Jenny Olsson

editorial

Det kan finnas många anledningar till att man behöver en tillfällig byggnad. Kanske behöver en del av kontoret renoveras på grund av en vattenskada. Kanske behöver ett klassrum saneras på grund av mögel. Kanske behöver man stärka upp sitt team av medarbetare under några månader och behöver kontorsplatser.

Anledningarna kan vara många men att hitta tillfälliga lokaler att hyra för några månader eller kanske ett år kan både bli dyrt och krångligt, då det ofta är långa hyreskontrakt och lokalen kanske ligger långt bort från den existerande verksamheten. Därför är modulbyggen en väldigt smart lösning. 

modulbyggen

PCS Modulsystem är ett exempel på företag som bygger flyttbara moduler. Modulerna som byggs i system flyttas till platsen och tas sedan bort när man inte behöver modulhuset längre. Man hyr alltså huset så länge man behöver och därefter hämtas det och marken återställs.

Husen byggs också med stor kvalitet vilket gör att man inte behöver tumma på något bara för att man hyr ett modulhus istället för en befintlig lokal. Modulerna kan komma till användning för många olika instanser och vid många olika tillfällen. Förr använde man sig ibland av baracker för att till exempel skapa ett extra klassrum men dessa är alltså av högre kvalitet och kan utformas efter kundens behov.

Att kunna hyra en lösning och dessutom få den fraktad till platsen är oerhört effektivt. Om man ska använda  byggnaden som klassrum är det till exempel viktigt att den tillfälliga lokalen ligger i anslutning till skolan då eleverna ska kanske behöver besöka andra delar av skolan som matsal och idrottshall. När man beställer ett modulhus att hyra så vet man att man får ett hus med kvalitet, då allt kontrolleras noggrant genom hela tillverkningsprocessen. Alla inreds också enligt överenskommelse med kunden vilket gör att det varken är ett hinder om man behöver ha ett kök eller toalett i modulhuset.