Vikten av brandgenomträngningar i väggen

30 november 2022 Helen Johansson

Vikten av brandgenomföringar

Varför är brandgenomförningar i väggen så viktiga? Fortsätt att läsa för att få reda på det!

Brandgenomförningar installeras i öppningar och skarvar i en brandskyddsklassad vägg eller golv för att motstå flammors och rökens passage. De används för att ge väggar med två timmars brandmotståndsklass och golv och tak med fyra timmars brandmotståndsklass. Fyra typer av brandstopp finns tillgängliga: genomgående genomföringar, konstruktionsfogskydd, golv- och taksammansättningar och system för omgivande fogar.

image

Välj rätt system för dina behov

Genomgående genomföringar: En hylsa eller gjuten anordning som omsluter röret, kabeln eller ledningen som går igenom väggen eller golvet används vanligtvis för genomföringar. Det ringformiga utrymmet mellan rörets ytterkant och den omgivande hylsan eller anordningen fylls sedan med ett godkänt tätningsmedel. Kabelgenomföringar åstadkoms genom att skapa ett utrymme runt varje enskild kabel som är tillräckligt stort för att fyllas med ett godkänt tätningsmedel. Genomföringar av ledningar skapas genom att omge ledningen med en intumescent wrap eller annan hylsa och fylla det ringformiga utrymmet med ett godkänt tätningsmedel. Fogarna mellan ledningssektioner får inte överstiga 3 mm (1/8 tum). Större springor kan tätas genom att avsmalna de angränsande ändarna på ledningssektionerna före installationen eller genom att skruva ihop sektionerna.

Täckning av konstruktionsfogar: En konstruktionssluttning består vanligtvis av en intumescerande omslagsfolie som omger flänsar på båda sidor av vägg- eller golv. Det ringformiga utrymmet mellan varje fläns och dess respektive sida av väggen eller golvet fylls sedan med ett godkänt tätningsmedel efter installationen.

Golv- och taksammansättningar: Ett typiskt golv/tak består av ett brandskyddssystem (dvs. sprutbelagd fiber, Annie-skum)som omger balkar. De ringformiga utrymmena mellan varje ramelement och dess respektive sida av brandskyddssystemet fylls sedan med ett godkänt tätningsmedel.

Ett system för perimeterfogar består vanligen av ett eller flera lager intumescent wrap som installeras över rena, torra ytor i enlighet med tillverkarens anvisningar för korrekt tjocklek och täckning innan det fylls med ett godkänt tätningsmedel efter installationen. 

Som du kan se finns det många olika typer av brandskyddssystem som kan användas för att skapa en säker miljö i händelse av brand. Varje typ av system har sina egna unika fördelar som gör det idealiskt för användning i specifika situationer. Det är viktigt att rådgöra med en yrkesman för att avgöra vilken typ av system som är bäst lämpad för dina behov.